Иван КРГА

Истраживач сарадник

 

 

Иван Крга је рођен 04.08.1990. године у Смедеревској Паланци. Пољопривредни факултет у Београду је уписао школске 2009/2010 године на смеру Ратарство и повртарство. Дипломирао је 13.10.2014. године са просечном оценом 7,71 и дипломским радом из области крмног биља под насловом “Утицај азотног хранива на квалитет кукуруза и кукурузне силаже“ са оценом 10,00. Мастер академске студије је уписао школске 2014/2015 године на Пољопривредном факултету у Београду, студијски програм Биљна производња, смер Ратарство и повртарство. Мастер студије је завршио 08.10.2015. године, са просечном оценом 10,00 и мастер радом из области крмног биља под називом „Принос и морфолошке карактеристике смеше сточног грашка и овса у различитим фазама кошења“ са оценом десет (10,00). Докторске академске студије је уписао школске 2015/2016 године на Пољопривредном факултету у Београду, студијски програм Ратарство и повртарство, ужа област истраживања крмно биље и налази се на четвртој години студија, са свим положеним испитима (просечна оцена 9,71). Од 04.02.2019. године је запослен у Институту за повртарство из Смедеревске Паланке, у Одељењу за генетику и оплемењивање поврћа на селекцији биљака из фамилије Fabaceae, оплемењивању пасуља и бораније.

 

Objavljeni radovi