Кристина МИЛИШИЋ

Истраживач сарадник

 

 

Кристина Милишић је рођена 10.04.1990. године у Сарајеву, Република Босна и Херцеговина. Пољопривредни факултет, Универзитета у Београду, смер Хортикултура. Дипломирала је у року, 15.10.2013. године са општим успехом 8.12 у току студија и оценом 10 на завршном раду ,,Примена различитих контејнера у производњи расада босиљка“, стекавши звање дипломираног инжењера пољопривреде. Године 2013. је уписала мастер програм ,,Хортикултура“ на Пољопривредном факултету, Универзитета у Београду. Завршила је у року 14.10.214 године са просечном оценом 9,38 (девет, тридесет осам) у току студија и оценом 9 (девет) на мастер раду ,,Промена коровске вегетације на травњаку у току вегетационе сезоне,, стекавши звање мастер инжењера пољопривреде. Докторске академске студије на истом факултету уписала је 2014. године, смер Воћарство и виноградарство.

 

Objavljeni radovi