Istraživači

 

 

Dr Bogoljub ZEČEVIĆ

Viši naučni saradnik

Direktor

Dr Jasmina ZDRAVKOVIĆ

Naučni savetnik

Predsednik Naučnog veća

Dr Dejan CVIKIĆ

Viši naučni saradnik

Dr Nenad PAVLOVIĆ

Viši naučni saradnik

Dr Radiša ĐORĐEVIĆ

Naučni saradnik

Dr Zdenka GIREK

Naučni saradnik

Rukovodilac odeljenja za genetiku i oplemenjivanje povrća

Dr Slađan ADŽIĆ

Naučni saradnik

Rukovodilac Odeljenja za doradu i pakovanje semena

Dr Suzana PAVLOVIĆ

Naučni saradnik

Rukovodilac
naučno-istraživačkog rada 

Dr Milan UGRINOVIĆ

Naučni saradnik

Dr Jelena DAMNJANOVIĆ

Naučni saradnik

Rukovodilac Laboratorije za ispitivanje semena

Željko RADOŠEVIĆ, dipl.inž.

Stručni saradnik

Kristina MILIŠIĆ, mast.inž.polj.

Istraživač saradnik

Ivan Krga, mast.inž.polj.

Istraživač saradnik