Javna nabavka male vrednosti br. 1.2.5 - Poštanske i Kurirske usluge:

Javna nabavka male vrednosti br. 1.1.6 - Električna energija:

Javna nabavka male vrednosti br. 1.1.5 - Nabavka uglja:

Javna nabavka male vrednosti br. 1.2.4 - Osiguranje motornih vozila:

Javna nabavka male vrednosti br. 1.2.3 - Osiguranje imovine:

Javna nabavka male vrednosti br. 1.2.2 - Osiguranje useva i plodova:

Javna nabavka male vrednosti br. 1.1.4 - Pesticidi:

Javna nabavka male vrednosti br. 1.1.1 - Plastenik:

Javna nabavka male vrednosti br. 1.1.3 - đubrivo:

Javna nabavka male vrednosti br. 1.1.2 - gorivo:

Javna nabavka male vrednosti br. 1.2.1 - osiguranje zaposlenih: